Czcionka: A- A A+

„Lokalna akademia aktywności zawodowej”

Termin realizacji: 01.09.2009 – 30.06.2010
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących na obszarze realizacji projektu. Projekt skierowany jest do mieszkańców gmin z powiatu parczewskiego (Parczew, Dębowa Kłoda, Siemień, Jabłoń, Milanów, Podedwórze).
Zakres projektu: Uczestnikami projektu były, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.
W ramach projektu realizowane były następujących formy wsparcia:
- Zajęcia językowe (j. angielski): (6 grup po 10 osób) 130h zajęć warsztatowo – wykładowych, 2h wprowadzenia do obsługi komputera i learningu oraz co najmniej 20h indywidualnej pracy na platformie e - learningowej. Szkolenie bloku językowego zakończone egzamin TELC na różnych poziomach zaawansowania (A1, A2, B1, B2).
- Zajęcia komputerowe: (1 grupa 10-osobowa) 120h zajęć w pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu. Szkolenie wzbogacał moduł e - learningowy (5h/osobę na platformie e - learningowej). W trakcie zajęć uczestnicy przystąpili do egzaminu ECDL)  z 4 modułów.
Wszystkim, którzy nie mieli dostępu do internetu wypożyczano laptopy z bezpłatnym dostępem do internetu.
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 245 284,00 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss