Czcionka: A- A A+

„Kształcenie ustawiczne szansą na awans”

Termin realizacji: 2008/2009
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i umiejętności osób zamieszkujących lub pracujących w gminach Parczew, Siemień, Milanów, Jabłoń i Dębowa Kłoda, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niskich kwalifikacjach.
Zakres projektu: Ponad 80 osób wzięło udział w szkoleniach z języka angielskiego a 20 osób w szkoleniu komputerowym. Obydwa szkolenia kończyły uznanymi w Unii Europejskiej się egzaminami potwierdzającymi nabycie umiejętności językowych (certyfikat TELC) lub komputerowych (ECDL w trzech obszarach kompetencji).
Wartość projektu / kwota dofinansowania: 318 840,48 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

E-Inclusion


logo wykluczenie

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss