Grafika ulotka 1Szanowni Państwo,

Kompass Consulting Buczkowski Maciej zaprasza do uczestnictwa w darmowych szkoleniach i stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY - program wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku lat 30 i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
a. Darmowe szkolenie zawodowe (kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych). Tematyka szkoleń „szyta na miarę” – kandydat sam może zaproponować tematykę szkolenia, jakie chce zrealizować, zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami.
b. Stypendium szkoleniowe (997,40 PLN brutto)
c. Płatny 3 miesięczny staż zawodowy (Stypendium stażowe 1 850,00 PLN brutto/miesiąc)
d. Indywidualne wsparcie doradcze obejmujące identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe
e. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
f. Zwrot kosztów dojazdów oraz kosztów opieki nad osobą zależną
g. Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

     Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Aktywni od zaraz wers52 724x1024     Jesteś osobą NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Weź udział w bezpłatnym kursie florystycznym. Nauczysz się jak projektować i wykonywać kompozycje z roślin np. bukiety, stroiki, wieńce i inne dekoracje. Organizator zapewnia:
- udział w szkoleniu oraz stypendium szkoleniowe ok. 1000zł.,
- zwrot kosztów dojazdu,
- wynagrodzenie za staż zawodowy 1400zł „na rękę”,
- obiady oraz serwis kawowy w trakcie szkolenia,
- poradnictwo psychologiczne i pośrednictwo pracy,
- materiały szkoleniowe.
Całość kursu na terenie Parczewa. Zgłoś się dzisiaj. Jeśli nie dzisiaj, to kiedy? Tel. 509-680-603 Masz inny pomysł na kurs? Powiedz nam o tym. Tel. 509-680-603

PlakatZapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowo aktywni”. Zgłoś się do nas, jeżeli:
• mieszkasz na terenie jednego z powiatów: bialski, parczewski, radzyński, włodawski lub miasta Biała Podlaska;
• jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy z I lub II profilem pomocy;
• masz ukończone 30 lat;
• należysz do minimum jednej z grup:
- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i/lub
- ukończyłeś 50 lat.
W szczególności zapraszamy osoby odchodzące z rolnictwa i długotrwale bezrobotne.

Plakat Fabryka przedsiębiorczości do druku     Szanowni Państwo, zapraszamy osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.
 W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji o projekcie na terenie Państwa Placówki w widocznym miejscu, na Państwach stronach internetowych oraz informowanie osób o możliwości wzięcia w nim udziału.
     Nabór do Projektu będzie prowadzony jeszcze w okresie 01-08.12.2017 r. oraz 02-09.01.2018 r.