PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PARCZEWIE
"POD KRASNALEM"

DSC 0015     Nasze przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną i innowacyjną, pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Mieści się w dużym budynku, wokół którego roztacza się ogród z pasmem zieleni oraz atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw. Sale w których przebywają dzieci są duże, jasne, funkcjonalnie urządzone, wyposażone w liczne kąciki zainteresowań. Kadra pedagogiczna przedszkola to zespół wykwalifikowanych, kreatywnych nauczycieli tworzących zawsze ciepłą i przyjazną atmosferę.
     Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, rozwijanie ich uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Równie ważne jest dla nas kształtowanie u dzieci:
- odporności emocjonalnej
- budowanie systemu wartości
- troska o zdrowie i sprawność fizyczną
- rozwijanie umiejętności społecznych
- budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
- wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
- kształtowanie poczucia przynależności społecznej i narodowej.
Oferta edukacyjna naszego przedszkola:
- Nauka języka angielskiego
- Zajęcia umuzykalniające
- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej
- Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach
- Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
- Realizacja programów własnych
- Realizacja programów ogólnopolskich
Dodatkowe atuty naszego przedszkola to:
- Przedstawienia teatralne z udziałem aktorów
- Wyjazdy do teatru
- Organizacja licznych wycieczek autokarowych i pieszych
- Uroczystości przedszkolne
- Udział w akcjach charytatywnych
- Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do naszej placówki
- Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W PARCZEWIE
ul. WOJSKA POLSKIEGO 8a
21-200 PARCZEW
Dyrektor - Marzanna Panasiuk
TEL. 83 355 12 43
http://przedszkole-1.parczew.com


PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PARCZEWIE
IM. JANUSZA KORCZAKA W PARCZEWIE

pl4     Przedszkole Nr 2 w Parczewie otacza opieką dzieci od 3 do 5 lat. W przyjaznej atmosferze i w bezpiecznych warunkach przedszkolaki spędzają tu większą część dnia. Indywidualne traktowanie każdego z naszych wychowanków sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi. Wykwalifikowana kadra w profesjonalny sposób diagnozuje potrzeby każdego dziecka. Dzięki temu rozwijamy dziecięce pasje, zamiłowania i talenty.
Potrafimy korygować braki i dysfunkcje rozwojowe. Udzielamy wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej oraz terapii pedagogicznej. Prowadzimy ścisłą współpracę z rodzicami informując ich na bieżąco o sukcesach i trudnościach w pracy z dziećmi.
Organizujemy uroczystości, konkursy, festyny, olimpiady, dzięki którym jesteśmy bliżej rodzin naszych podopiecznych.
Bierzemy czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie naszego miasta, promując w ten sposób placówkę.
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach języka angielskiego, rytmiki, kół zainteresowań, w spektaklach teatralnych i wielu innych formach aktywności.
Każdego dnia dokładamy wszelkich starań by nieść radość dzieciom i zadowolenie ich rodzicom.pl1

 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PARCZEWIE
ul. SPÓŁDZIELCZA 5
21-200 PARCZEW
Dyrektor – Agnieszka Trojanowska
TEL. 83 355 12 42
http://przedszkole-2.parczew.com/


 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE "SKOWRONEK"

 

     Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "SKOWRONEK" to przedszkole, którego misją jest spełniać marzenia dzieci oraz ich rodziców. Swoją działalnośc rozpoczeło 06 grudnia 2012 r. przy ul Ogrodowej w Parczewie.
     Jesteśmu przekonani, że powstał obiekt na miarę XXI wieku i będzie wizytówką naszego miasta. Budynek oraz wyposarzenie to tylko część przedszkola, integralną jego treść stanowią dzieci. Wierzymy, że wartościami będą tutaj mądrość, życzliwość i tolerancja, przecięż to sukcesy dzieci stanowić będą dorobek naszego przedszkola.
Zespół nuczycieli to ludzie młodzi, kreatywni i wykształceni dla których troska o dzieci jest najważniejszym zadaniem dnia, w swojej pracy wykorzystują najnowsze, sprawdzone metody i formy pracy gwrantujące nauczanie i wychowanie na njwyższym poziomie.
W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia:
- nauka tańca pod patronatem Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych z Lublina
- język angielski pod patronatem Polish American Humanistic Academy
- rytmika pod patronatem Prywatnej Szkoły Muzycznej I St. z Parczewa
- zajęcia z logopedą
- planowane zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
Organizujemy również pokazy multimedialne dla przedszkolaków.

Nasze motto to: " KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"

Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe "SKOWRONEK"
ul. Ogrodowa 14 G
21-200 Parczew
tel. 506 140 804
www.przedszkoleparczew.pl