Jelonek                     NINIEJSZYM INFORMUJEMY, IŻ
MIESIĘCZNA
PRZERWA TECHNICZNA
PLANOWANA, JEST
OD DNIA 25 CZERWCA 2018 r.
- OBIEKT BĘDZIE NIECZYNNY.
TERMIN ZAKOŃCZENIA PRZERWY TECHNICZNEJ PLANOWANY JEST W OKRESIE 23.07.2018 r. - 27.07.2018 r.