attention 23334 1280              Uprzejmie informuję, że zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza Parczewa
nr 242/19 z dnia 5 listopada 2019 r. ustala
się dzień 27 grudnia 2019 r.(piątek)
dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Miejskim
w Parczewie, a dzień 7 grudnia 2019 r.
(sobota) dniem pracującym