attention 23334 1280Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Parczew:

 nieruchomości niezabudowane, przeznaczone do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną, oznaczone nr ewid. 743 o pow. 1,7430 ha (17430 m²), 744 o pow. 0,9283 ha (9283 m²), 745 o pow. 0,8165 ha (8165 m²) powierzchnia łączna 3,4878 ha (34878 m²) położone w Parczewie przy ul. Laskowskiej, które na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa leżą na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P/S/B – przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej. 

- cena wywoławcza dzierżawy – czynsz roczny w wysokości – 17439,00 zł; do czynszu
dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
- wadium wynosi – 2000,00 zł;
Na w/w nieruchomości przetarg zostanie przeprowadzony łącznie.

Więcej informacji