attention 23334 1280Burmistrz Parczewa – ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr ewid. 336, o pow. 0,6482 ha, położona w Parczewie, przy ul. Przemysłowej, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Parczewa pod przemysł z dopuszczeniem składów, z dopuszczeniem budownictwa – strefa aktywności gospodarczej; KW LU1R/00056777/0; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

Czytaj więcej ...