attention 23334 1280

Uprzejmie informuję, że zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza Parczewa
nr 86/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r. ustala się dzień 2 maja 2019 r.(czwartek)
dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Miejskim
w Parczewie a dzień 11 maja 2019 r. (sobota) dniem pracującym