TERMINARZ ZEBRAŃ W JEDNOSTKACH POMOCNICZYCH GMINY PARCZEW ORGANIZOWANYCH DLA WYBORU ORGANÓW TYCH JEDNOSTEK

terminarz wyborów załącznik do zarządzenia 53 19

Ogłoszenia