lgd logoFundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłosili KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3"
W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego.

O dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedyńczego projektu może wynieść 5.000 zł.
Program adresowany jest do:
- młodych organizacji pozarządowych,
- grup nieformalnych i samopomocowych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 1 lipca do 31 lipca 2018 r., do godziny 23:59.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl (duży czerwony przycisk "ZŁÓŻ WNIOSEK")

KONSULTACJE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku zachęcamy wcześniej go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały w okresie naboru wniosków i będą prowadzone przez ANIMATORÓW.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z REGULAMINEM KONKURSOWYM

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu przygotowania wniosku które odbędzie się 09.07.2018 r. o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 06.07.2018 r.

Szczegółowe informacje: Monika Ochnik w powiecie parczewskim; tel. 83 3543734

https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci
https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/dokumenty
http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-3-1164.php