attention 23334 1280Burmistrz Parczewa – ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż mienia komunalnego stanowiącego własność gminy Parczew:

 nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 190, o pow. 0,54 ha, położona w Jasionce, gmina Parczew, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew pod tereny rolne bez prawa zabudowy, KW LU1R/00045954/5; nieruchomość bez obciążeń i zobowiązań;

- cena wywoławcza do przetargu wynosi - 10 000,00 zł;
- wadium wynosi - 1 000,00 zł.

Więcej informacji ...