Czcionka: A- A A+

Wybory uzupełniajace

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Parczewie w okręgu wyborczym nr 13.

7. Obwieszczenie o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie

8. Informacja o miejscu przyjmowania zgłoszeń do obwodowej komisji wyborczej

9. Druk zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej

10. Uchwała MKW w Parczewie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji

11. Uchwała MKW w Parczewie w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji

12. Uchwała MKW w Parczewie w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji

13. Obwieszczenie o numerze, granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

14. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2016 r.o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

15. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

16. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej W Parczewie z dnia 28 lipca 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

17. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

18. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie druku kart do głosowania i ich dostarczenia Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Koczergach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

19. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Koczergach dlaa przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 4 września 2016 r.

20. Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Koczergach z dnia 29 sierpnia
2016 r.

21. Informacja o godzinach otwarcia lokalu.

22. Informacja o rozpoczeciu pracy komisji.

23. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 5 września 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gmin: Borki i Parczew przeprowadzonych w dniu 4 września 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza, że w dniach 4, 5 i 7 kwietnia 2016 roku na terenie miasta Parczew i dniach 26 i 28 kwietnia 2016 roku na terenie miejscowości wiejskich w Gminie Parczew, odbędą się bezpłatne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) oraz odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórki odbędą się w terminach odbioru odpadów zmieszanych (frakcja mokra) według harmonogramu tj.
- 4 kwietnia 2016 roku – osiedle „przed i za szpitalem" oraz centrum miasta,
- 5 kwietnia 2016 roku - osiedla „za stadionem" ,
- 7 kwietnia 2016 roku – osiedle „Tartaczna".
- 26 kwietnia 2016 roku – miejscowości: Jasionka, Królewski Dwór, Michałówka, Przewłoka, Wola Przewłocka, Siedliki, Szytki, Wierzbówka, Zaniówka.
- 28 kwietnia 2016 roku - miejscowości: Babianka, Brudno, Buradów, Koczergi, Komarne Pohulanka, Laski, Sowin, Tyśmienica.

UWAGA!!!
Zużyty sprzęt elektryczny ma być kompletny. Niekompletny sprzęt nie zostanie odebrany.
Odpady należy wystawić do godz 7.00 przed posesje.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku znakowania pojemników na odpady numerem domu!!!

Konkurs plastyczny na najpiękniejszy „STROIK WIELKANOCNY” i na "NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ"

Organizatorem konkursu jest PARCZEWSKI DOM KULTURY. Konkurs ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla dzieci w wieku 7 -12 lat oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta i gminy Parczew. Celem Konkursu jest:
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
• Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia. Szczegóły w załącznikach.

Wybory Samorzadowe 2014

Wyniki ponownego głosowania - BURMISTRZ

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Parczewa - plik pdf

Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 1 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 2 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 3 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 4 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 5 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 6 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 7 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 8 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 9 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 10 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 11 - plik pdf
Protokół wyników głosowania na Burmistrza - obwód 12 - plik pdf

Wyniki głosowania - Rada Miejska w Parczewie

Protokół z wyborów Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf

     Załącznik nr 1 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 2 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 3 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 4 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 5 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 6 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 7 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 8 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 9 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 10 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 11 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 12 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 13 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 14 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf
     Załącznik nr 15 do protokołu wyboru Rady Miejskiej w Parczewie - plik pdf

Wyniki głosowania - Burmistrz

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Parczewa - plik pdf

I. Kalendarz wyborczy.

Kalendarz wyborczy - plik pdf

II. Obwieszczenia i zarządzenia Burmistrza Parczewa

i Miejskiej Komisji Wyborczej.

 1. Obwieszczenie Burmistrza Parczewa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie - plik pdf

2. Obwieszczenie Burmistrza Parczewa z dnia 22 września 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - plik pdf

3. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 25 września 2014 r. - plik pdf


4. Zarządzenie Nr 564/14 Burmistrza Parczewa z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Parczew oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
- plik pdf

5. Komunikat Komisarza Wyborczego
- plik pdf

6. Informacja Komisarza Wyborczego
 - plik pdf

7. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie - plik pdf

8. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie - plik pdf

9. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie - plik pdf

10. Zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 20 października 2014r. w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów do rad - plik pdf

11. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - plik pdf

12. Zawiadomienie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Parczewie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - plik pdf

13. Uchwała Nr 7/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - plik pdf

14. Uchwała Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - plik pdf

     Załącznik do Uchwały Nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014r. - skład Obwodowych Komisji Wyborczych w gm. Parczew
- plik pdf

15. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 24 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Parczewa - plik pdf

16. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 24 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Parczewie
- plik pdf

17. Uchwała Nr 9/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Burmistrza Parczewa w wyborach zarządzonych na 
19. Uchwała Nr 11/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - plik pdf

18. Uchwała Nr 10/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 29 października 2014 r. w sprawie druku kart do głosowania i ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Parczewie oraz w wyborach Burmistrza Parczewa zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - plik pdf

19. Uchwała Nr 11/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - plik pdf

20. Uchwała Nr 12/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Parczewa w dniu 30 listopada 2014 r. - plik pdf

21. Uchwała Nr 13/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie druku kart do głosowania i ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Parczewa - plik pdf

III. Uchwały i informacje Państwowej Komisji Wyborczej.

1. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych wyborców.

Załącznik Nr 1 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.
Załącznik Nr 2 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.
Załącznik Nr 3 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców który zamierza zgłosić kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu.
Załącznik Nr 4 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie.
Załącznik Nr 5 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie.
Załącznik Nr 6 Oświadczenie pełnomocnika wyborczego.
Załącznik Nr 7 Oświadczenie pełnomocnika finansowego.
Załącznik Nr 8 Wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.
Załącznik Nr 9 Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie.
Załącznik Nr 10 Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie.

2. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych.

Załącznik Nr 1 Informacja o zgłaszaniu list gmina.
Załącznik Nr 2 Informacja o zgłaszaniu list gmina.
Załącznik Nr 3 Informacja o zgłaszaniu list gmina.
Załącznik Nr 4 Informacja o zgłaszaniu list gmina.
Załącznik Nr 5 Informacja o zgłaszaniu list gmina.
Załącznik Nr 6 Informacja o zgłaszaniu list gmina.

3. Informacja o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Załącznik Nr 1 Informacja o zgłaszaniu kandydatów na burmistrza.
Załącznik Nr 2 Informacja o zgłaszaniu kandydatów na burmistrza.
Załącznik Nr 3 Informacja o zgłaszaniu kandydatów na burmistrza.
Załącznik Nr 4 Informacja o zgłaszaniu kandydatów na burmistrza.

4. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych.

Załącznik Nr 1 Powoływanie komisji wyborczych.
Załącznik Nr 2 Powoływanie komisji wyborczych.

5. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik Nr 1 Regulamin terytorialnych komisji wyborczych.
Załącznik Nr 2 Regulamin obwodowych komisji wyborczych.

6. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej.

 Załącznik Nr 1 Wzór zaświadczenia dla męża zaufania.

7. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach.

8. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.

9. Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych.

10. Informacja o terminach dla niepełnosprawnych.

11. Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych.

IV. Podział Gminy Parczew na okręgi wyborcze.

1. Uchwała Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Parczew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - plik pdf

Załącznik do uchwały Nr XXV/169/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2012 r
. - plik pdf

V. Podział Gminy Parczew na obwody głosowania.

1. Uchwała Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Parczew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - plik pdf

Załącznik do uchwały Nr XXV/170/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2012 r.
 - plik pdf
Polityka plików Cookie

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego trzepizur.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego parczew.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego www.parczew.com możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,"funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.parczew.com z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.parczew.com, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Strona w budowie

Strona w budowie

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Rewitalizacja

logo re

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

SIP Parczew

logo-sip-przyjaznyparczewski

EPUAP - elektroniczny urząd


epuap-1.png

E-Inclusion


logo wykluczenie

ISO 9001:2008

LOGO IQNet
LOGO CSQ

Fundusze unijne

kapital

infrastruktura

prow

regionalny

HOTSPOT


rssp

MULTIMEDIA

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss