Czcionka: A- A A+

KOLONIE 2017 W ZAKOPANEM - DOFINANSOWANIE Z KRUS

kolonie     Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie kolonii dla 50 dzieci rolników, których co najmniej jedno z rodziców objęte jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tj. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta). Dla potwierdzenia ubezpieczenia należy przedstawić oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS).
     Termin turnusu: 05 – 18 sierpnia 2017
Lokalizacja turnusu: Dom Wczasowy „Halny”, Ul. Rybkówka 17, 34-500 Zakopane
Potwierdzenie dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia Dom Europy - 440 zł
W cenie: zakwaterowanie (13 noclegów), wyżywienie (4 posiłki dziennie), przejazdy autokarowe, opieka pedagogiczna i medyczna, ubezpieczenie, bilety wstępu, przewodnik górski.
     Warunki uczestnictwa:
wiek uczestnika 9 – 16 lat (kwalifikacji podlegają dzieci urodzone w latach 2001 – 2008);
• wypełniona prawidłowo i wysłana do organizatora karta kwalifikacyjna;
• potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS. UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)
     Oryginał zaświadczenia z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszę być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne. Opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć wyrok/decyzję Sądu o prawach do opieki nad dzieckiem. Rodzić o innym nazwisku niż dziecko zobowiązany jest przedstawić akt urodzenia dziecka.
     Wpłaty w wysokości 440 zł należy dokonywać na konto Stowarzyszenia Dom Europy:
Europejskie Centrum Integracji I Współpracy Samorządowej „Dom Europy”
Marii Curie Skłodowskiej 32/9
20-029 Lublin
Numer konta: 80 2030 0045 1110 0000 0261 1360
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lublinie,
ul. Krakowskie Przedmieście 49, 20-076 Lublin
TYTUŁEM: - Imię i nazwisko dziecka, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017.
(np. Jan Kowalski, wpłata na działalność statutową, kolonia 2017)

W przypadku wpłat za całą grupę- należy wpisać - Wpłata na działalność statutową kolonia 2017

     Więcej informacji na:
http://domeuropy.lubelskie.pl/kolonie-zakopanem-zglos-sie-juz-dzis
Kontakt do Organizatora: 508-194-663

     Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss