Czcionka: A- A A+

Konferencja podsumowująca projekt

DSCN7983     Dnia 30 maja 2017 odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023”. W ramach projektu przeprowadzono szereg działań mających na celu opracowanie aktualizacji LPR w tym szczegółowe analizy danych, badania ankietowe oraz spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W wyniku realizacji projektu Gmina Parczew dokonała aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 2017-2023, która została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie. W aktualizacji znajduje się na nowo wyznaczony obszar rewitalizacji oraz lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które przyczynią się do poprawy warunków życia w sferze społecznej, kulturalnej oraz gospodarczej mieszkańców. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w pracę nad dokumentem w tym mieszkańcom za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych i zgłaszane pomysły. Szczególne podziękowania składamy Członkom zespołu ds. rewitalizacji oraz ekspertom zewnętrznym firmy Eko-Geo Consulting, którzy włożyli wiele serca i zaangażowania w pracę nad opracowaniem aktualizacji LPR.

Fotorelacja

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss