Czcionka: A- A A+

Informujemy, że rozpoczęto roboty budowlane na ul. Składnicowej i Tartacznej w Parczewie.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki podpisał Umowę o dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Składnicowa i ul. Tartaczna w miejscowości Parczew”.
     Inwestycja obejmie przebudowę ulicy Składnicowej, ulicy Tartacznej, przebudowę włączenia drogi gminnej ul. Składnicowej do drogi powiatowej nr 1250L ul. Kolejowej oraz przebudowę włączenia drogi gminnej ul. Tartacznej do drogi gminnej ul. Kolejowej w celu zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego, poprawy płynności ruchu, układu komunikacyjnego miasta oraz integracji układu ulic miejskich z drogami powiatowymi.
     Zasadniczym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w tym pieszych osiągnięta poprzez budowę nowej nawierzchni ciągów pieszych oraz zjazdów indywidualnych i publicznych, wymianę istniejących krawężników i obrzeży chodnikowych, budowę nowej konstrukcji parkingu odtworzenie istniejącego oraz budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie nowej nawierzchni na jezdni dróg gminnych.
     Na realizację zadania w 2017 roku Miasto otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.
     W dniu 09.05.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych ul. Składnicowa i ul. Tartaczna w miejscowości Parczew” została zawarta umowa z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. Planowany termin zakończenia robót budowlanych określono na 29.09.2017.
     Koszt realizacji zadania: 1 925 959,85 zł brutto w tym kwalifikowalny koszt zadania: 1 822 683,00 zł zł brutto.

Burmistrz Parczewa

KOLEKTORY SŁONECZNE

kolektory-słoneczne

Rewitalizacja

logo re

Wybory uzupełniajace

Wybory uzupełniajace

wybory
 

Wirtualny spacer

wirtualny spacer

SIP Parczew

logo-sip-przyjaznyparczewski

Karta Dużej Rodziny

smal kdr parczew

EPUAP - elektroniczny urząd


epuap-1.png

Wilczym tropem

tropem wilczym

E-Inclusion


logo wykluczenie

ISO 9001:2008

LOGO IQNet
LOGO CSQ

Fundusze unijne

kapital

infrastruktura

prow

regionalny

HOTSPOT


rssp

MULTIMEDIA

Odwiedza nas 232 gości oraz 0 użytkowników.

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss