Czcionka: A- A A+

XL OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Straż     W dniu 3 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkurs ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży znajomością przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Dzieci i młodzież poznają również techniki pożarnicze, organizację ochrony pożarniczej oraz historię i tradycję ruchu strażackiego. Konkurs został poprzedzony eliminacjami środowiskowymi. Do udziału w eliminacjach przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych - grupa I oraz reprezentanci z Publicznego Gimnazjum w Parczewie - grupa II.
Opiekunami uczniów przygotowujących do uczestnictwa w konkursie byli: pan Grzegorz Lis- nauczyciel Publicznego Gimnazjum, pan Krzysztof Nieścioruk – nauczyciel SP nr 1,
pan Grzegorz Ignatowicz – nauczyciel SP nr 2, pani Małgorzata Ciesielska- nauczyciel w Zespole Placówek Szkolnych w Przewłoce, pani Barbara Wiśniewska- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Tyśmienicy.
Zgodnie z regulaminem konkursu do eliminacji gminnych weszło po 5 uczniów z czterech szkół podstawowych i gimnazjum.
Na podstawie regulaminu OTWP komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Parczewa przygotowała testy pisemne z zestawem 40 pytań dla uczniów szkoły podstawowej i 40 pytań dla uczniów gimnazjum. Po dokonaniu oceny prac pisemnych jury eliminacji gminnych zakwalifikowało do finału eliminacji powiatowych następujących uczestników:
- grupa I (szkoły podstawowe): Kalińska Zuzanna (38 pkt) z Zespołu Placówek Szkolnych w Przewłoce i Mazur Damian (32 pkt) z Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie.
- grupa II (gimnazja): Gołacka Olga (21 pkt) i Maksymiuk Paweł – (18 pkt).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Parczewa.
Młodzieży szkolnej składamy gratulacje, opiekunom podziękowania za trud przygotowania
do turnieju. Laureatom życzymy sukcesu na szczeblu powiatowym.

Kontakt

Urząd Miejski w Parczewie
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew
Telefon: + 48 83 355 12 24
Fax: + 48 83 355 12 26
sekretariat@parczew.com

Godziny pracy:

pon. - piątek: od 7.30 - 15.30

rss